Viertl Béla

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!


Kevés olyan ember van, akiről a patinás Révai-lexikon megemlékezik, ha nem volt uralkodó, hadvezér, hírhedt szélhámos, feltaláló, vagy tudós. Az pedig egyenesen párját ritkítja, ha egy néptanítóról ír, aki nem tett egyebet, mint élete munkájával valósította meg tanítói fogadalmát.
A vámosi elemi népiskola kántortanítójáról szóló szócikk a kivételek egyike:

“ A XX. század első felében élénk volt a község (Alsóvámos) társasági élete. Tevékenyen működött az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Gazdakör 1920-tól, ill. a Községi Földművelők köre 1923-tól és a Levente Egyesület. Rk. Elemi iskola működött ebben az időben, 1918-tól Viertl Béla vezetésével. Ő a falusi népesség nagy szervezője és oktatója volt hosszú időn keresztül: a Levente Egyesület főoktatója, a népművelési tanfolyam vezetője, iskolaszéki tag, a Hangya Szövetkezet alapító tagja, elnöke, ügyvezető igazgatója, a Földműves Kör jegyzője volt.“

Idegenek írtak így Viertl Béláról, aki 1918-tól 1935-ig volt tanító Vámoson.

Ő a XX. század első felében a község pezsgő társadalmi életének mozgató rugója volt. A legmélyebb alávetettségből ocsúdó falusi földművelők gazdasági-kultúrális önszerveződési igénye találkozott a századelő korhangulatával, amihez Viertl Béla személyében kiváló vezetőt kapott. Ő volt első ember a községben, akiben megfogalmazódhatott az, hogy a földműves szellemi felemelése nemzetépítő feladat.
 Az oktatás fő feladata mellett az általános népnevelés elkötelezettje volt. A közösségszervező tevékenységeibe bele tartozott községi színjátszókör, helyi dalárda megszervezése is
A tanítói működése együtt járt a kántori feladatok ellátásával. Orgonajátékát ma is emlegetik, az általa megtanított és bevezetett, ma is használt népénekek igazi különlegességgé teszik napjainkban is a helyi templomban használt ének és dallamvilágot.

A legmaradandóbbat azonban tanítói munkásságával alkotta.

A tanító életvitelében osztotta az akkori földművelők sorsát, javadalmazásának jó része is a földből származott. A tanító magatartása, viselkedése, emberi kapcsolatai közvetlen mintaként szolgáltak, nem csak a tanulói számára. Ebben a példa adásban Viertl Béla működése generációk számára volt élethossziglan kitartó forrás.

 
Tanítványai között

 

Az egytanítós iskolába járó, ma már egyre fogyatkozó tanítványai emlékeznek még kiváló és alapos tudás-átadó képességére, a szigorú de emberséges tanítói alakjára.
Tanítványai a betűvetés és számolás-mérés tudományában olyan alapos jártasságot szereztek, ami későbbi korosztályok elismerését is kivívta. A hazafias nemzeti költészet legjobbjait úgy tudta közvetíteni tanítványainak, hogy azok öreg emberként is hibátlanul és hosszan idézik a híres sorokat, ami manapság már nem nagyon jellemző.
Az 50-es években rövid időre még tanított a már összevont Vámosszabadi iskolában, kántortanítói múltja miatt háttérbe szorítottan.
A legidősebb generáció tagjai, akiknek szerencséjük volt ismerni és tanítványainak lenni, még ma is a tisztesség és jellem, az emberi tartás kiváló példájaként emlékeznek rá.

Idősebb Viertl Béla életével és működésével a maga korában a község szellemi és közösségi életének tengelye volt, a hazafias nemzeti érzésre és gondolkodásmódra, a szülőföldhöz való ragaszkodásra nevelésének nyomai még fellelhetőek a községben, anélkül hogy erről az utódok többségének tudomása lenne.
Jelentőségét mutatja, hogy a község közösségi-társadalmi élete a későbbi korokban legfeljebb közelítette, de túlszárnyalni soha nem tudta az általa kialakított szintet.
A Tanító Úr élete és működése legyen példa a jelen kor népnevelőinek arra, hogy a tudás, az ismeretek puszta átadása az egésznek csupán része, a helyi tanító egész életpéldájával nevel.     Az utókor késői hálája pedig kitartás és erő forrása legyen számukra arra, hogy érdemes, hogy  mégiscsak érdemes.
Jobb lett-e a világ Viertl Béla működése által?
Az a kicsiny darabja, a százszor szidott, de ezerszer áldott része, amit szülőföldnek hívunk, munkássága nélkül szegényebb lenne.
A XX. sz. elején meggyújtott lámpásának fénye már az utódok nemzedékére vetül, apáikon keresztül az unokákban hat, és okos szemeikben visszatükröződik. Aminek fundamentuma a hűség, oszlopa a jellem, szövete a hit, azok az értékek amelyekre egykor tanítványait Viertl Béla nevelte.
Elment a Tanító Úr, és elment már utána egykori tanítványinak nagy többsége is. Ez a tiszteletre méltó menet, -amit hajlott alakjával valahol legelöl a Tanító úr vezet, amihez csatlakozni méltó és megtisztelő dolog,- egyúttal mércét állít a jelen kor számára, aminek megfelelni hálás, de nem könnyű feladat.
Jegyezze fel hát Vámosszabadi község örök lapjaira hivatalosan is, érdemes munkása, Viertl Béla néptanító, kántortanító érdemeit és nevét,
a nevet, amely különben közel száz év óta, a legszívósabb anyagba, emberi szívekbe írva, fel van már jegyezve a községben!


Élve a Képviselő Testület felhívásával, Vámosszabadi Község Díszpolgára cím posztumusz adományozását javasolom Viertl Béla vámosi Néptanító részére.

 

Kelt: Vámosszabadi, 2007-09-28.

Tisztelettel:
Alasztics Ervin
önkormányzati képviselő

 

 
Facebook
Galéria
Eseménynaptár
Március 2024
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Hírlevél

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Oldaltérkép
  

VÁMOSSZABADI © 2024 Minden jog fenntartva! Honlapkészítés: R-BIS