Előterjesztések

Az Infotv rendelkezései szerint az Önkormányzat a tevékenységre és működésre vonatkozó adatok körében az állampolgári közreműködés (véleményezés) javítása érdekében az egyes testületi ülések napirendi pontjainak az irásbeli előterjesztéseit a honlapon is megosztja, és az ülés után legalább egy évig archívumban tartja.

(Az előterjesztések feltöltését ebben a formátumban 2014. november 13.-án kezdtük el, egy évre visszamenőleg a feltöltést folyamatosan végezzük a jegyző közreműködésével.)

Infotv 1. sz melléklet 2. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

"A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza."

2015 évi képviselő-testületi ülések előterjesztései ülésenkénti és  napirendi megbontásban (időben visszafelé rendezve)

2015. március 12. (rendes testületi ülés)

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. Előterjesztés

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztés

3. napirendi pont: Vámosszabadi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztés

4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás. Előterjesztés; Rendelet tervezete; Rendelet tervezett mellékletei

5. napirendi pont: A Győrújfalui Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Előterjesztés

6. napirendi pont: Tájékoztatás kérése a migrációs helyzetről és Vámosszabadira vonatkozó aktualitásokról. Előterjesztés

7. napirendi pont: Az önkormányzat kommunikációs stratégiájának kidolgozása. Előterjesztés

8. napirendi pont: A Széchenyi utcai fakivágás körülményei és ennek költségvetése. Előterjesztés

9. napirendi pont: 2015 évi közbeszerzési terv elfogadása. Előterjesztés; Közbeszerzési terv

10. napirendi pont: Egyebek.
- Az Audi Önkéntes Napjához beadandó projekthez önkormányzati terület használatának engedélyezése. Előterjesztés; Projektleírás; Tervezett kerékpártároló képe;
...

2015. február 24. (rendes testületi ülés)

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. Előterjesztés

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. napirendi pont: Szociális Rendelet elfogadása Előterjesztés; Szociális Rendelet Tervezete

4. napirendi pont: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára törvényességi felhívás alapján, 14/2014 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés

5. napirendi pont: Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása, a tagok eskütétele. Előterjesztés

6. napirendi pont: Döntés a Civil szervezetek és Egyesületek által kért önkormányzati támogatási igényekről a 2015 évre vonatkozóan. Előterjesztés

7. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését előkészítő döntések meghozatala, a költségvetés tárgyalása második olvasatban Előterjesztés; 2015 évi Költségvetési 2. olvasata; 2015 évi költségvetéstervezet mellékletei

8. napirendi pont: A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2015. évi költségvetési javaslatának tárgyalása. Előterjesztés; Iskola Költségvetési tervezet

9. napirendi pont: A Védőnői szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatának tárgyalása. Előterjesztés; Védőnő Költségvetési tervezet

10. napirendi pont: A Győrújfalui Közös Hivatal (KÖH) 2015. évi költségvetésének tárgyalása. Előterjesztés; Rendelet tervezet; KÖH költségvetési tervezet

11. napirendi pont: Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégia tervének elfogadásáról. Előterjesztés; Stratégia terv

12. napirendi pont: Döntés a fogyasztásmérő órák felszereléséről a közkutak esetében. Előterjesztés

13. napirendi pont: Döntés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázat ügyében. Előterjesztés; Minisztériumi levél támogatási szerződés megkötésére

14. napirendi pont: Egyebek (nincs hozzá írásbeli előterjesztés)

2015. február 12. (rendkívüli testületi ülés)

1. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0048 azonosító számú pályázatra vonatkozóan ajánlattevők meghívása a közbeszerzési eljárásba. Előterjesztés letöltése.

2015. január 22. (rendes testületi ülés)

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. Előterjesztés letöltése

3. napirendi pont: Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása. Előterjesztés letöltése

6. napirendi pont: Élelmezési nyersanyagköltségek, valamint az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak felülvizsgálata. Rendelet letöltése; Téritési dijak táblázat letöltése

7. napirendi pont: Döntés Kisbajcs község napelemes pályázatának ügyében; Előterjesztés letöltése

8. napirendi pont:  Döntés a Kisbajcs buszmegálló engedélyezése ügyében. Előterjesztés letöltése

9. napirendi pont: Határozat közbeszerzési eljárás indításáról a KEOP közvilágítási pályázat esetében. Közbeszerzési szabályzat letöltése; Közbeszerzési szabályzat módosítása

2015. január 20. (rendkívüli testületi ülés)

A rendkívüli ülés az új közös Önkormányzati Hivatal megalakulásához szükséges megállapodások, szerződések testületi döntést igénylő elfogadása miatt lett összehívva.

1. napirendi pont: Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztés letöltése; Módosító Okirat letöltése

2. napirendi pont: Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elfogadása. Előterjesztés megegyezik az első pontéval; Közös Hivatal Alapító Okirata

3. napirendi pont: Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosítása. Előterjesztés letöltése; Megállapodás letöltése

4. napirendi pont: Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratának módosítása. Előterjesztés letöltése; Közös Hivatal Megszüntető Okirat

 

2014 évi képviselő-testületi ülések előterjesztései ülésenkénti és  napirendi megbontásban (időben visszafelé rendezve)

2014. december 16. (közmeghallgatás, testületi ülés)

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójához érkezett igények megtárgyalása, közmeghallgatás. Az előterjesztés letölhető itt. A költségvetési igények itt és itt tölthetők le.

2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés történtekről Az előterjesztés itt letölthető.

3. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés letölthető itt.

4. napirendi pont: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására. Az előterjesztés itt letölthető.

5. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének meghatározására. Az előterjesztés itt letölthető.

6. napirendi pont: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről. Az előterjesztés itt letölthető.

7. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Az előterjesztés itt és itt letölhető.

8. napirendi pont: Réti Csaba polgármester szabadságának megváltása. Az előterjesztés itt letölthető

2014. december 11. (rendkívüli ülés)

b2. napirendi pont: Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyására. Az előterjesztés itt letölthető

3. napirendi pont: Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Az előterjesztés itt letölthető.

2014. november 27. (rendes ülés)

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés letölthető itt.

3. napirendi pont: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára. Az előterjesztés letölthető itt.

4. napirendi pont: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára. Az előterjesztés letölthető itt.

5. napirendi pont: Javaslat a a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására. Az előterjesztés letölthető itt.

6. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának elfogadására. Az előterjesztés letölthető itt és itt.

8. napirendi pont: Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére. Az előterjesztés letölthető itt.

9. napirendi pont: Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről. Az előterjesztés letölthető itt.

10. napirendi pont: Döntés Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításáról. Az előterjesztés letölthető itt.

11. napirendi pont.: Döntés jogi tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötésére. Az előterjesztés letölthető itt.

12. napirendi pont: Az Önkormányzat ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos döntés meghozatala. Az előterjesztés letölthető itt.

14. napirendi pont: Bagári Márta és Major Erzsébet kérelmének elbírálása. Az előterjesztés letölthető itt.

2014. október 27. (alakuló ülés)

 6. napirendi pont: Polgármesteri program. A polgármesteri program itt letölthető.

7.  napirendi pont: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.Az előterjesztés itt letölthető.

 

 
Facebook
Galéria
Eseménynaptár
December 2023
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Január 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Hírlevél

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Oldaltérkép
  

VÁMOSSZABADI © 2023 Minden jog fenntartva! Honlapkészítés: R-BIS